Όροι Χρήσης

1.1 Η διαχείριση και ιδιοκτησία της ιστοσελίδας www.hostdreams.gr και των υπηρεσιών που παρέχει αυτή είναι του Θεοδωρίδη Β. Νικολάου με ΑΦΜ 133844960 που στο εξής θα αναφέρεται ως Επιχείρηση

1.2 Η χρήση της hostdreams.gr υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η Επιχείρηση. Ο χρήστης ή επισκέπτης των ιστοσελίδων ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, στο εξής θα αναφέρεται ως Πελάτης.

1.3 Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των ιστοσελίδων της Επιχείρησης σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων από τον Πελάτη

1.4 Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

1.5 Η χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, διανομή, μεταπώληση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης.

 

Τεχνική υποστήριξη

 

2.1 Βεβαιώνεται ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server ο Πελάτης θα πρέπει να είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Επιχείρηση, για να λειτουργήσει. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του Πελάτη.

2.2 Η Επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη που αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του πελάτη και το ανέβασμα του περιεχομένου του στον server. Η Επιχείρηση θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Πελάτη, μόνο εάν η ίδια το επιθυμεί

2.3 Η δωρεάν μεταφορά των sites γίνεται μόνο σε περίπτωση που είναι εφικτή και δεν επηρεάζεται η ασφάλεια των server της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη ολοκληρωμένη μεταφορά του site ή για την μη έγκυρη μεταφορά του. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην επιχείρηση ότι πληροφορία σχετική με το site του ζητηθεί από τους τεχνικούς μας.

2.4 Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Επιχείρηση, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

2.5 Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένα ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Περιεχόμενο

3.1 Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη

3.2 Είναι υποχρέωση του Πελάτη, να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τον κώδικα που χρησιμοποιεί για τις ιστοσελίδες του, ώστε να είναι συμβατός με τους server και τις εγκατεστημένες εφαρμογές τους. Η Επιχείρηση αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

3.3 Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της Επιχείρησης για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την Επιχείρηση, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.
Αποκλειστικός κριτής του αν και κατά πόσον οι σελίδες που τοποθέτησε χρήστης εμπίπτουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες είναι μόνον η Επιχείρηση που έχει το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αν το θεωρήσει αναγκαίο, λογαριασμούς χρηστών που παραβιάζουν τους παραπάνω όρους.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των λογαριασμών των χρηστών της και δεν εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από αυτές.

Email

4.1 O πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του Internet το οποίο ορίζεται στην αποστολή 100 email ανά ώρα ανά domain name.
Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:

4.1.1 Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).

4.1.2 Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.

4.1.3 Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της Επιχείρησης μέσω spamming κατά οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Επιχείρησης.

H Επιχείρηση, έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming.

4.2 Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Επιχείρηση για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Επιχείρησης προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση account κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Επιχείρησης. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το account του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της εταιρίας μας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη της Επιχείρησης είναι εμπιστευτικές και η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ορθή χρήση

5.1 Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.
Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server στα shared πακέτα τίθεται το 15 % των συνολικών πόρων του server.
Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο account του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 15% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Αν μετά την ενημέρωση το account του πελάτη συνεχίζει και παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση των συνολικών πόρων του server τότε η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να περιορίσει τις διεργασίες χωρίς άλλη σχετική ενημέρωση του πελάτη.
Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των account των πελατών της Επιχείρησης. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Επιχείρησης, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, proxy, file sharing κ.λπ.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.
Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Επιχείρησης, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

5.2 Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του πελάτη. Ο Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμμένων εντολών.

5.3 Τα πακέτα φιλοξενίας, δίνονται από την Επιχείρηση μόνο για ορθή χρήση web site και email. H χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτόνομων processesweb spider ή Indexerbit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων,file-sharingpeer-to-peer, gaming serversmail serverstreaming site,  άμεση και έμεση αναμετάδοση video μεγαλύτερη των 10Mb . Το όριο του Mailbox, ορίζεται στα 200Mbκαι ο συνολικός αριθμός email ανά ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100/ώρα. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Επιχείρησης από τον πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της Επιχείρησης, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της Επιχείρησης, η Επιχείρηση μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU

5.4 Περιγραφή υπηρεσιών hosting

5.4.1 Shared web hosting: Εάν αγοράσετε Web Hosting , site σας βρίσκεται μέσα σε έναν cloud server και οι πόροι (CPU, RAM) κατανέμονται μεταξύ πολλών άλλων ιστοσελίδων που βρίσκονται στον ίδιο server ανάλογα με το πακέτο που έχετε επιλέξει.

5.4.2 Virtual Private Server ( ” VPS ” ) . Εάν αγοράσετε VPS , μοιράζεστε ένα server με άλλους πελάτες , αλλά  έχετε τον πλήρη έλεγχο και την διαχείριση πάνω από το χώρο του διακομιστή που σας έχει κατανεμηθεί . Θα έχετε root access μια dedicated διεύθυνση IP

Unlimited hosting

6.1 Τα site με Unlimited hosting, φιλοξενούνται σε shared περιβάλλον και ισχύει για αυτά η ίδια πολιτική ορθής χρήσης με τα υπόλοιπα shared hosting και μοιράζονται τους πόρους ενός shared server. Η Επιχείρηση έχει την υποχρέωση να παρέχει στον πελάτη τον δίσκο, το traffic και τις βάσεις που χρειάζεται για να λειτουργήσει το site του, χωρίς να τον περιορίζει αλλά και χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα site του ίδιου server.

6.2 Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία ενός web site που συνδέεται με Unlimited πακέτο σε περίπτωση που υπερφορτώνει αυτό τους server της και επηρεάζει τα υπόλοιπα site. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο πελάτης και οι τεχνικοί της Επιχείρησης θα προσπαθήσουν να συμβουλέψουν τον πελάτη για τα προβλήματα του site του, ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

6.3 Τα όριο ορθής χρήσης είναι 250.000 inodes ανα λογαριασμό 

Αντίγραφα ασφαλείας (backup)

7.1 Η Επιχείρηση δημιουργεί καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας και τα διατηρεί μέχρι και για 14 ημέρες.

7.2 Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένα ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

7.3 Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (οικονομική ή άλλης φύσεως) που προκύπτει από την αδυναμία συστημάτων hardware ή software και ο πελάτης δεσμεύεται ότι δεν θα έχει κανενός είδους αξιώσεις πέρα από την ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας (backup) τα οποία είναι υποχρεωμένη να διατηρεί η επιχείρηση σε δικό της σύστημα ανα τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται απο αυτή.

7.4 Για τις υπηρεσίες VPS η επιχείρηση δεν οφείλει να διατηρεί και δεν μπορεί να παρέχει αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης αυτών.

Συναλλαγές – πληρωμές

8.1 Όλες οι συναλλαγές που γίνονται μέσω του www.hostdreams.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

8.2 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Επιχείρηση  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γιa αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Επιχείρηση. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών. Η τιμή που πληρώνει ο πελάτης στην Επιχείρηση για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ μετά την παραγγελία. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site της για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

8.3 Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτικής κάρτας Visa, MastercardMaestro, και μέσω Paypal . Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η Hostdreams για την σωστή διευθέτηση της παραγγελίας θα λάβει υπόψη της την αιτιολογία κατάθεσης και όχι το όνομα του καταθέτη.

8.4 Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

8.5 Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας από τον Πελάτη και πριν την εξόφληση της, το domain που έχετε επιλέξει καταχωρηθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά μας, ολοκληρώνουμε την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής σας

8.6 Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.hostdreams.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Μεταφορές ιστοσελίδων

9.1 Οι τεχνικοί της hostdreams θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσουν να μεταφέρετε το site σας. Ωστόσο, η Επιχείρηση δεν μπορεί να δώσει εγγυήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα, ή το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας μεταφοράς. Κάθε επιχείρηση hosting έχει διαφορετικές ρυθμίσεις στα πακέτα φιλοξενίας της και τα δεδομένα του κάθε site μπορεί να αποθηκεύονται σε μη συμβατή μορφή. Αυτό μπορεί να κάνει την μεταφορά κάποιων δεδομένων εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη.

9.2 Η δωρεάν μεταφορά ισχύει για ένα site ανα πακέτο φιλοξενίας και δεν ισχύει για site που έχουν κατασκευαστεί σε γλώσσες προγραμματισμου ASP ή ASP.NET